Vi ber att få välkomna er alla till Fatgillet rf:s XIII Årsfest!

10 Feb 2012 - 18:00

Helsinki

Festligheterna går av stapeln fredagen den 10.2.2012 på Handelsgillet (Kaserngatan 23, 00130 Helsingfors).
Solenn akt: kl. 18.00
Till bords: kl. 19.00

Klädsel: Festklädsel med akademiska ordnar.

Pris:
– 65 € för Fatgillets medlemmar som betalt medlemsavgiften à 10 € för år 2012 senast 1.2.2012.
– 70 € för icke medlemmar, samt dem som inte betalt medlemsavgiften t.o.m. den 1.2.2012.
Sillfrukost serveras påföljande dag kl.12.00, till priset av 10 €/deltagare. Plats meddelas senare.

Anmälning och bekräftelse i form av betalning senast onsdagen den 1.2.2012. Anmälningar tas emot på adressen styrelsen@fatgillet.com.
Konto: Aktia FI9640551020240655
Vänligen ange eventuell avec, representation, specialdieter samt matallergier i samband med anmälningen.

Vi ses på Handelsgillet!

Mvh. Fatgillet rf:s styrelse anno 2012

Deltagare: